No5226模特唐安琪广州-云南旅拍酒店浴缸红色服饰秀完美身材诱惑写真78P唐安琪秀人网

No5226模特唐安琪广州-云南旅拍酒店浴缸红色服饰秀完美身材诱惑写真78P唐安琪秀人网

又方∶含咽美酒,取瘥止,酢亦得。又方∶以水若酒服乱发灰方寸匕,日二。

又方∶取HT宕子,烧,以碗覆碗上,令碗底作孔,安竹筒,当牙熏,良。又方∶桑白汁和鸡子白,涂之。

病以水浓煮升麻,绵沾洗拭之。不治,十岁死,发于胁,名曰败疵。

在于颈上,状如蜗形,瘾疹而出,其根在大肠。取死虾蟆烧作灰,以好醋和涂疮上,即愈。

上告天皇,下告地王,清血莫流,浊血莫扬,良药百裹,不如熟唾。麻黄、半夏分等,捣蜜丸,服如大豆三丸,日三。

又方∶煮柳叶,适寒温以洗之。又云∶金疮肠出,欲入之磁石散方∶凡二物,下筛,白饮服方寸匕,日五夜再,二日入。

Leave a Reply